אופק אירועים: בכתב עת "גרנטה"

גיליון 4, הזדמנויות, 2016