אי|שקט

בכתיבה לירית משרטטת אור ארנסט שתי גיבורות, טרנסג'נדרית בגיל העמידה וצעירה תלושה, הנעות בין עקרות למימוש, בין אפלה לחיי יצירה, תוך מאבק בקול פנימי חסר פשרות הקורא תגר על עולמן