קראו ב״נמס״

מתוך כתב העת הספרותי "עמדה", גיליונות 31 ,30