סיפורים קצרים:

"האדם המעונן", עתידני. "נכון", כתב-עת לאוטופיה ודיסטופיה, גיליון 3

"בעין הסערה", אקזיסטנציאלי. "עמדה" כתב-עת לספרות, גיליון 43

"תחת שמי מייפל", דיסטופי. "נכון" כתב-עת לאוטופיה ודיסטופיה, גיליון 2