סיפורים קצרים:

"תחת שמי מייפל", "נכון" כתב-עת לאוטופיה ודיסטופיה, גיליון 2,
"בעין הסערה", "עמדה" כתב-עת לספרות, גיליון 43